სიახლეები

მედია წიგნიერება და კრიტიკული აზროვნება

📌 2021 წლის 22 მარტს, "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" ახალგაზრდული ცენტრის თანატოლგანმანათლებლებმა იდეების ლაბორატორიის წარმომადგენლებისთვის ჩაატარეს ტრენინგი მედია წიგნიერებისა და კრიტიკული აზროვნების განვითარების საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში.
✅ შეხვედრაზე განიხილეს დეზინფორმაციის, პროპაგანდის, ფოტო/ვიდეო მანიპულაციის, ყალბი ვებ-გვერდების ამოცნობის ხერხები და განიხილეს კონკრეტული მაგალითები.