სიახლეები

ონალაინ გაკვეთილები

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლის სასწავლო კურსი გიორგი კეკელიძის სალექციო სესიებს ითვალისწინებდა.
მოცემულ ეტაპზე, ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და თბილისის სკოლების ჯგუფებს ონალაინ გაკვეთილები უტარდებათ. პროცესი ინტერაქტიურია და მოზარდებს აქვთ შესაძლებლობა მწერალთან პირდაპირი კომუნიკაციის.