სიახლეები

რთველი

ხანდაზმულთა თავშესაფრის ხანდაზმულები დიდი სიხარულით ელიან შემოდგომის დადგომას, რადგან ტრადიციულად ელოდებათ რთველი. ეს ტარდიცია წელსაც არ დაღვეულა. მათი აქტიური ჩართულობით და ხალისანი განწყობით დაიკრიფა ეზოში მოსული ყურძენი, დაიწურა ბადაგი, მომზადდა უგემრიელისი თათარა და ამოევლო ჩურჩხელები.
The elderly in the nursing home look forward to the arrival of autumn as they traditionally wait for the harvest. This tradition has not been broken this year either. With their active involvement and cheerful mood, the grapes that came to the yard were harvested, the mash was drained, the delicious Tatara was prepared and the church bells were made.