სიახლეები

საჯარო დებატები

📢 2020 წლის 1 დეკემბერს ლიდერთა სკოლის ინიციატივით გაიმართა საჯარო დებატები, რომელშიც მოზარდებტან ერთად საჯარო სკოლების დირექოტრები მონაწილეობდნენ.
✔️ სადებატოდ წარმოდგენილი იყო რეზოლუცია : დისტანციური სწავლებით შესაძლებელია საგანმანათლებლო მიზნების მიღწევა.
✔️დებატზე აქტიური მსჯელობა გაიმართა დისტანციური სწავლების პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტექსტზე. მოზარდებთან ერთად, მტკიცებით და უარმყოფელ გუნდებში იცავდნენ საკუთარ არგუმენტებს საჯარო სკოლების დირექტორები, რამაც დამატებითი ინტერესი შესძინა თამაშს.