სიახლეები

სახიფათო ნარჩენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება

📢 ორგანიზაციასთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრის წევრები ახორციელებენ ადვოკატირების კამპანიას, რომელიც სახიფათო ნარჩენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
✅ ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა გამოყენებული ელემენტების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში მოხვედრა, რადგან ელემენტები შეიცავს ისეთ მავნე ლითონებს, რომელთა ნაგავსაყრელზე მოხვედრა დაუშვებელია. ელემენტების ნაგავსაყრელზე მოხვედრით ნივთიერებები მარტივად აღწევეს ნიადაგში და შემდეგ სასმელ წყალსა და საკვებში.
✅ მანამ სანამ ნარჩენების სეპერირება იქნება შესაძლებელი უმჯობესია თავიდან ავირიდოთ საფრთხის შემცველი ნარჩენების ხელოვნურად გააქტიურება.