სიახლეები

შეხვედრები პროექტის „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ ფარგლებში

📢 18-21 მარტს ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრები პროექტის „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ გურიისა და კახეთის რეგიონების პარტნიორი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები წარმომადგენელებისათვის, თითოეული სკოლიდან დირექტორი და 2 ფასილიტატორი, რომლებიც უშუალოდ უხელმძღვანელებენ მეწარმეობისა და კარიერული დაგეგმვის კლუბებს.
📌შეხვედრები თითოეული რეგიონის წარმომადგენელი საჯარო სკოლებისთვის გრძელდებოდა 2 დღის განმავლობაში:
1️⃣პირველი დღის შესავალი ნაწილი დაეთმო პროექტის პრეზენტაციას და გაფორმდა ორგანიზაციებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
2️⃣შეხვედრის ძირითადი ნაწილის განმავლობაში ჩატარდა ტრენინგი „მეწარმეობის კომპეტენციის განვითარება“ მოწვეული ტრენერის მანანა ჯინჭარაძის ფასილიტაციით
✅ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნენ მეწარმეობის კომპეტენციის ევროპულ ჩარჩოს; საგანმანათლებლო თანამედროვე კონცეფციებს, რაც საშუალებას იძლება მოსწავლეებში სამეწარმეო უნარ-ჩვევების ეფექტური განვითარების შესაძლებლობას; სკოლის ადმინისტრაციის როლსა და ფორმებს ამ მიმართულებით და სხვა.
📌შეხვედრები ონლაინპლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით, მონაწილეთა მაქსიმალური ჩართულობით მიმდინარეობდა.
📌შეხვედრა ჩატარდა პროექტ "უნარების განვითარება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის" ფარგლებში, რომლის მიზანია - ადგილობრივი ადამიანური კაპიტალის განვითარება და შენარჩუნება გურიის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში სოციალური და ეკონომიკური გაძლიერება. პროექტს ახორციელებს
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
-ის
ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი
-სა და
საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია-საგა
-სთან ერთად. პროექტი ფინანსური მხარდამჭერია #ევროკავშირისდელეგაციასაქართველოში.
#CSRDG #YPU #SAGA #Skills4Jobs