თანამშრომლები

სახელი გვარი

მარინა თოფურია

თავმჯდომარე

სახელი გვარი

ნონა სადრაძე

თავმჯდომარის მოადგილე, მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

გიორგი მენაბდე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

სახელი გვარი

თამარ კალანდარიშვილი

ბუღალტერი

სახელი გვარი

სალომე ჭიჭინაძე

სოციალურად დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

თათული მგელაძე

თეატრალური სტუდიის მენეჯერი

სახელი გვარი

ხატია ჭანიშვილი

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

მზია მეხუზლა

განათლების ექსპერტი

სახელი გვარი

თამარ ონიანი

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერის ასისტენტი

სახელი გვარი

სოფო კალანდაძე

სოციალური მუშაკი

სახელი გვარი

თათია მგელაძე

განათლების სპეციალისტი

სახელი გვარი

მარიკა კუპრაძე

ოზურგეთის ოფისის მენეჯერი

სახელი გვარი

ნინი ნარიმანიძე

თბილისის ოფისის მენეჯერი

სახელი გვარი

ანა მჟავია

პროექტის კოორდინატორი

სახელი გვარი

ანა ჭეიშვილი

ფსიქოლოგი

სახელი გვარი

მარიამ სამსონია

დასაქმების კონსულტანტი

სახელი გვარი

მარიამ პატარავა

ადმინისტრაციული ასისტენტი

სახელი გვარი

იზი მგელაძე

კოორდინატორის ასისტენტი

სახელი გვარი

სოფო ვასაძე

კარიერული დაგეგმვის კონსულტანტი

სახელი გვარი

მარიამ ხუჭუა

კარიერული დაგეგმვის კონსულტანტი

სახელი გვარი

თაკო მიქაძე

კარიერული დაგეგმვის კონსულტანტი

სახელი გვარი

ნიკა ბენდელიანი

კარიერული დაგეგმვის კონსულტანტი

სახელი გვარი

ანი ცინცაძე

კარიერული დაგეგმვის კონსულტანტი