თანამშრომლები

სახელი გვარი

მარინა თოფურია

თავმჯდომარე

სახელი გვარი

ნონა სადრაძე

თავმჯდომარის მოადგილე, მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

გიორგი მენაბდე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

სახელი გვარი

თამარ კალანდარიშვილი

ბუღალტერი

სახელი გვარი

სალომე ჭიჭინაძე

სოციალურად დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

თათული მგელაძე

თეატრალური სტუდიის მენეჯერი

სახელი გვარი

ხატია ჭანიშვილი

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების კომპონენტის მენეჯერი

სახელი გვარი

მზია მეხუზლა

განათლების ექსპერტი

სახელი გვარი

თამარ ონიანი

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერის ასისტენტი

სახელი გვარი

სოფო კალანდაძე

მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების კომპონენტის მენეჯერის ასისტენტი

სახელი გვარი

თათია მგელაძე

განათლების სპეციალისტი

სახელი გვარი

მარიკა კუპრაძე

ოზურგეთის ოფისის მენეჯერი

სახელი გვარი

ნინი ნარიმანიძე

თბილისის ოფისის მენეჯერი