საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება