სიახლეები

კვლევების ანალიტიკური ანგარიშების ბროშურა

წარმოგიდგენთ, „სოციალური და საგანმანათლებლო ინიციატივები – მომავალი თაობის კეთილდღეობისათვის“ და „სამოქალაქო ჩართულობა ცვლილებებისთვის“ ფარგლებში ორგანიზაციის მიერ 2017-19წწ. განხორციელებული კვლევების ანალიტიკური ანგარიშების ბროშურა. მასში თავმოყრილია ,,მინდობით აღზრდის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების სოციალიზაცია და საჭიროებები“; ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან (მცირე საოჯახო სახლი) გასული ახალგაზრდების საჭიროებები“; ,,სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში მცხოვრები ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების საჭიროებების კვლევა(გურიის რეგიონის მაგალითი)“; ,,რეინტეგრაციის პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა და ოჯახების საჭიროებები“.

 

იხილეთ ლინკი: https://drive.google.com/file/d/1LRYu5cJCxVi2thLAkyhf0s_qXk8rDBDD/view