სიახლეები

მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე

📢ახალგაზდა პედაგოგთა კავშირის ორგანიზებით, მოეწყო სამუშაო შეხვედრა, რომლის მიზანია გალდათ ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ,,მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე" სოციოლოგიური კვლევის რეკომენდაციების შემუშავება.
📌შეხევდრაში მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო უწყებების, პარტნიორი ორგანიზაციების, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები. ვინაიდან, კვლევაში დასმული პრობლემები კომპლექსურია, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ვიმსჯელეთ და განვსაზღვრეთ კვლევის ადვოკატირების ძირითადი მიმართულებები და ღონისძიებები.