სიახლეები

ონლაინ შეხვედრა ლიდერთა სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან

 2020 წლის 2 ოქტომბერს, "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" ლიდერთა სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან მოეწყო ონლაინ შეხვედრა.
 ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა შეაჯამეს ლიდერთა სკოლაში წინა სასწავლო წელი და მშობლებთან ერთად განიხილეს სკოლასთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმები.
#YPU
#ლიდერთასკოლა