სიახლეები

სამეწარმეო კურსი

📢 3-4-5 ნოემბერს ჩატარდა სამეწარმეო კურსის მეორე მოდული - "როგორ დავიწყოთ ბიზნესი"
👨‍💼 3 დღიან მოდულს უძღვებოდა შოთა მურღულია.
განხილულ საკითებს შორის იყო 👇
🔹 ბიზნეს იდეის/საქმიანობის ფორმულირება და აღწერა
🔹 ბიზნეს საქმიანობის მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბება
🔹 დანახარჯი, ხარჯი, გასავალი, ზარალი, შემოსავლები, მოგება, ფასწარმოქმნა, ქონების გადასახადი, მოგების გადასახადი
🔹 წარმოების პროცესის განხილვა და სხვ.
👉 სამეწარმეო კურსი ტარდება პროექტის "უნარების განვითარება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირსა და საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციასთან ერთად, გურიის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში.
🇪🇺 პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში.
_________________