სიახლეები

სამუშაო შეხვედრა

📣 ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ახალგაზრდული ცენტრის წევრების მონაწილეობით სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.
✅შეხვედრაზე განხილული იყო დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების სამოქმედო გეგმა, განისაზღვრა პასუხისმგებლობები და დროის ჩარჩო.
✅პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია, აშშ-ის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. გურიის რეგიონში პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი".