სიახლეები

შეხვედრები- გიორგი კეკელიძესთან

📢 გრძელდება ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული არაფორმალური განათლბის ცენტრის, ლიდერთა სკოლის, მოზარდების შეხვედრები- გიორგი კეკელიძესთან სალექციო სესიების ფორმატში.

👉 მოცემულ ეტაპზე, ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და თბილისის სკოლების ჯგუფებს ონალაინ გაკვეთილის თემა იყო თანაგრძნობა, თანადგომა, მზრუნველობა, ადამიანი როგორც მეორე ადამიანის იმედი. პროცესი ინტერაქტიურია და მოზარდებს აქვთ შესაძლებლობა მწერალთან პირდაპირი კომუნიკაციის.