სიახლეები

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების წინაშე არსებულ გამოწვევები

10 ნოემბერს, ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ონლაინ-პლატფორმის საშუალებით ჩაერთვნენ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრას, რომელზედაც განიხილეს ,,ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების აღსრულების ეფექტურობის შეფასების“ კვლევის ფარგლებში, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების წინაშე არსებულ გამოწვევები, ასევე, დასმული პრობლემების გადაჭრის შესაძლო გზები. შეხვედრის შედეგად დაიგეგმა შემდგომი ნაბიჯები, რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის მიერ გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების პროცესს.