სიახლეები

თანატოლგანმანათლებელთა სესიები

📢 ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები აგრძელებენ თანატოლგანმანათლებელთა სესიების ჩატარებას თავიანთ სკოლებში.
✅ შეხვედრების მიზანია მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფლებების სფეროში. ეს გულისხმობს „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ სხვადასხვა მუხლის შესახებ მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას ანიმაციური ფილმების საშუალებით.
📍 შეხვედრები ხორციელდება პროექტის „უკეთესი მომავლისთვის“ ფარგლებში, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია გერმანული ფონდი „პური მსოფლიოს“