სიახლეები

ტრენინგი კანვას ბიზნეს მოდელის სპეციფიკის შესახებ

📣 2022 წლის 29-30 აპრილს ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ლიდერთა სკოლის და იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიის წევრებისთვის გაიმართა ტრენინგი კანვას ბიზნეს მოდელის სპეციფიკის შესახებ.
🟢 ტრენინგზე მოზარდებმა შექმნეს საწარმოს ბიზნეს მოდელები და დეტალურად განიხილეს როგორ ხდება ღირებულების შეთავაზება, მომხმარებელთა სეგმენტის და დისტრიბუციის არხების განსაზღვრა, ხარჯების სტრუქტურა და შემოსავლის ნაკადები.
🟢 აღსანიშნავია, რომ მონაწილეები ტრენინგზე მიღებული ცოდნის საფუძველზე მოამზადებენ ბიზნეს პროექტების პრეზენტაციებს და მოეწყობა საჯარო განხილვები კერძო და საჯარო უწყებების წარმომადგენლებთან.
ასევე, განხილული იყო შემდეგი თემები:
✅ როგორ მუშაობს ბაზარი
✅ ვინ არის მეწარმე?
✅ ბიზნეს იდეის ფორმირება
✅ საწარმოს მოდელირება
✅ SWOT ანალიზი
✅ მარკეტინგი და მომხამრებელზე ორიენტირებული რეკლამა
✅ ბიუჯეტირება
✅ Canvas ბიზნეს მოდელი