სიახლეები

ტრენინგი რესურსების მოძიებისა და სხვადსხვა პლატფორმის გამოყენების შესახებ

ამა წლის 4 ნოემბერს ა(ა)იპ „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი დისტანციური სწავლის პროცესში online რესურსების მოძიებისა და სხვადსხვა პლატფორმის გამოყენების შესახებ. ტრენინგს ესწრებოდნენ ორგანიზაცის პარტნიორი სკოლების (შემოქმედის, ნაგომრის, გუთურის, ხიდისთავის, კვირიკეთის, გურიანთის, მერიის, ნარუჯის საჯარო სკოლები) წარმომადგენლები. ტრენინგი მიმდინარეობდა ZOOM-ის პლატფორმის გამოყენებით.