სიახლეები

მწვავე ქცევითი სირთულეების მართვის ტექნიკები

📣 2-3 ივლისს, ხანდაზმულთა სახლის მზრუნველებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე ,,მწვავე ქცევითი სირთულეების მართვის ტექნიკები“.
✔️ ტრენინგზე მიღებული ცოდნა თანამშრომლებს დაეხმარება ხანდაზმულთა რთული/სარისკო ქცევის სწორად მართვის სტრატეგიების დასწავლაში, ასევე, თავად ბენეფიციართა უსაფრთხოების დაცვაში.
📌 ტრენინგი ჩატარდა სამწლიანი პროექტის “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia