2017 წლის 7,8 და 9 ოქტომბერს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „მრავალფეროვნების მართვა“. სამი დღის განმავლობაში ორგანიზაციის თანამშრომლებმა მიიღეს ინფორმაცია მრავალფეროვნების არსის, მისი განზომილებების შესახებ, ასევე დისკუსიის პროცესში ისაუბრეს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ტოლერანტობა და არსებული სტერეოტიპები. ტრენინგის მიზანი იყო „ახალგაზრდა 

 

პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლების მიერ ტრენერების დახმარებით ტრენინგ-მოდულების შექმნა, რომლებსაც ორგანიზაციის წევრები შემდგომში გამოიყენებენ იმ სამიზნე ჯგუფებთან, რომლებთან მუშაობაც დაგეგმილია პროექტის ფარგლებში.

ტრენინგს უძღვებოდნენ „პარტნიორები საქართველოს“ ტრენერები.

 

On 7, 8, 9 of October , 2017 there was held a trainig “Management of Diversity” for the members of Young Pedagogues Union. In these three days employees got the information about concept of diversity, its dimensions, as well as tolerance, stereotypes. The aim of the trainig was to create trainig modules by Young Pedagogues Union colleagues in order to hold trainings with target groupe in the future. The training was prov by the trainers of Partners Georgia.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx