ა(ა)იპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ადმინისტრირებაში მყოფი, ანასეულის დღეგრძელთა სახლის მზურველებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: ,,ხანდაზმულთა მოვლისა და რეაბილიტაციის თავისებურებანი“. აღნიშნული უზრუნველყოფილ იქნა საქართველოს კარიტასის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამის ,,შინმოვლის განვითარება საქართველოში“ ფარგლებში. სატრენინგო თემატიკის მიზანია ზრუნვის სისტემაში დასაქმებული პერსონალის მომზადება და მათი პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება.
პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროსა და გერმანიის კარიტასის ფინასური მხარდაჭერით. 
ტრენინგს უძღვებოდნენ, პროექტის კოორდინატორი მაია მიქაძე, პროექტის ფიზიოთერაპისტი ნელი ვართანოვი.

For the carers of the elderly house under administration of Young Pedagogues’ Union there was held a training: ,,Characteristics of elderly care and rehabilitation”. The following training was held within the Health and Social Care program of Caritas Georgia ,,Development of Home Care in Georgia”. The aim of the training is to retrain personnel and raise their professional qualification. 

The project is implemented by financial support of Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany and Caritas Germany. The training was held by project coordinator Maia Mikadze, project physiotherapist Neli Vartanovi. 

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx