სარეაბილიტაციო-საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ცენტრი

მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიასა და ახლომდებარე სოფლებში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების, დახმარების გაწევა 5 წლიდან – 18 წლამდე ბავშვების ოჯახებში შენარჩუნების მიზნით, რათა მოახდინოს მათი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, გააძლიეროს ბავშვისა და ოჯახის შესაძლებლობები და შეამციროს მათთვის სოციალური რისკები.

სერვისების მომსახურების პაკეტი ითვალისწინებს:

1.  5-დან – 18 წლამდე ბავშვებისათვის

 • მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ (ფსიქოლოგი, სოც. მუშაკი, სპეც. პედაგოგი)
 • ბავშვების ბიო-ფსიქო-სოციალურ შეფასებას.
  • მხარდაჭერა აკადემიურ საგანმანათლელბლო კურსში ასაკის შესაბამისად:
 • მხარდაჭერა სამოქალაქო განათლებაში არაფორმალური კლუბების   დახმარებით:
  • მხარდაჭერა საკვანძო კომპეტენციების გაძლიერებაში სპეციალური კურსით (40 საათი):
  • მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის დარგების თეორიული და პრაქტიკული საბაზისო ცოდნის დაუფლებაში.
  • მხარდაჭერა კულტურულ –შემოქმედებითი ნიჭის განვითარებაში.
  • მიზნობრივი ექსკურსიები და საზაფხულო სკოლები

2.  5-დან _18 წლამდე ბავშვების მშობლებისათვის:

გათვლისწინებულია მშობელთა განათლებაკონსულტირება, სოციალური გარემოს ცვლილებებისათვის წახალისება, ბავშვებსა და მშობლებს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით.

 • კონსულტაციები:
 • საგანმანათლებლო ტრენინგები:
 • აღნიშნული ოჯახებისათვის თანადგომის ქსელი:

Bombax Theme designed by itx