ბოლო სიახლეები

მიკროგრანტების კონკურსის II ეტაპის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

2019 წლის 27 ივნისს ლიტერატურულ კაფე ,,რვას +1“–ში ,, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიკროგრანტების კონკურსის II ეტაპის შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა.

საინტერესო ამბები დიდებისთვის

სპეკტაკლის მთავარი მიზანი იყო მოზარდებში წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და მათი პრობლემები

მიმდინარე წლის 27 ივნისს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ბაზაზე არსებული არაფორმალური განათლების ცენტრის - „ლიდერთა სკოლის“ თბილისის ჯგუფის მოსწავლეებმა გამართეს დისკუსიას თემაზე: ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები და მათი პრობლემები
მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება
სოციალურად დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესება სოციალურად დაუცველი ადამიანების კეთილდღეობის გაუმჯობესება
პუბლიკაციები